Online bokning för gruppträning

boka-pass.se är ett bokningssystem för dig som bedriver gruppträning. Du får ett schema där du lägger upp pass som dina kunder kan boka sig på. Kunderna kan registrera sig själva eller importeras från befintliga källor. När passet startar kollar du av att besökarna har bokat plats, manuellt eller via RFID-tagg. I efterhand kan du se statistik över närvaron.

Stora möjligheter finns att anpassa systemet efter specifika behov.

Stabilitet

Systemet har varit i drift sedan 2011. Vi har kunder som har haft data(bokningar och kunduppgifter) hos oss i 10 år via ett tidigare system.

SMS-aviseringar

boka-pass.se kan avisera kunder när dom får plats på ett pass.

Om ett pass är fullt finns möjlighet att sätta upp sig som reserv på passet. Om någon med ordinarie plats på passet avbokar så flyttas nästa kund i reservlistan upp till ordinarie plats. I dessa fall kan ett SMS skickas till kunden och meddela om platsen.

Statistik

Kunder som bokar och sen inte kommer på passet innebär outnyttjad kapacitet(utrymme, spinningcykel etc). boka-pass.se innehåller i grundutförande närvarostatistik där man kan identifiera vilka som har missat många bokade pass. Därefter kan man t.ex blockera kunden tillfälligt eller utföra annan sanktionsåtgärd.

Data om bokningar som ackumuleras i systemet är en värdefull resurs. Den kan användas för att se mönster i kundernas beteende, för att planera schemaläggning mm. Exakt vad det är man är intresserad av brukar dock skilja sig åt mycket från fall till fall, därför erbjuder vi anpassad statistik till våra kunder efter överenskommelse.

Anpassningar

boka-pass.se kan anpassas och tillägg kan göras för att möta specifika behov. Några exempel på anpassningar som gjorts:

  • Egen statistik.
  • Stöd för flera anläggningar.
  • Medlemskort, 10-kort mm där behörighet kontrolleras vid bokning.
  • LOK-rapportunderlag.
  • Automatisk blockering av kunder under vissa givna omständigheter.

Kostnaden för en anpassning beror på hur komplicerad den är, se Priser och villkor.