boka-pass.se

25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla. Om man har medlemsregister och tar bokningar så berörs man av GDPR. Förordningen gäller även föreningar.

Vi på boka-pass.se tillhandahåller ett personuppgiftsbiträdesavtal som tagits fram tillsammans med en jurist med stor erfarenhet på området. Är du redan kund och vill ha ett avtal skickat för underskrift så kontakta oss.

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens sida.