Priser och villkor

Grundabbonemang150 kr/ månad
SMS-utskick1 kr/ SMS1
Kundanpassning550 kr/ timme2

Alla priser är inklusive moms.

Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid, men man debiteras för varje påbörjad månad.

1) Gäller SMS till Sverige.

2) Detta är ett grundpris för anpassningar. Vid kort varsel kan timpriset vara annorlunda. Anpassningar som kräver löpande underhåll kan medföra höjd månadskostnad.